TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI THẠNH TỔ CHỨC RA QUÂN THỰC HIỆN “ TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU 2021.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo công văn Số 24/PGDĐT- VP ngày 19/2/2021 về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021.Sáng ngày 22/2/2021 Toàn thể đội ngủ CBGVNV trong nhà trường hưởng ứng phong trào “ Tết trồng cây” với buổi ra quân trồng cây tưng bừng và đầy khí thế phấn khởi.Các cây được trồng trong vườn trường và xung quanh trường. Số lương cây trồng 20 cây. Tuy số cây trồng không nhiều nhưng CBGVNV Trường Mẫu giáo Đại Thạnh cũng đã thể hiện tinh thần ý nghĩa của ngày ra quân “ Tết trồng cây”.