TRƯỜNG MG ĐẠI THẠNH THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021; Với những nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBGV nhà trường để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2020 – 2021. Qua Hội thi GVDG cấp trường, Chuyên môn nhà trường đã tuyển chọn được Đội tuyển tham gia cấp huyện gồm: 03 Đ/c

  Hội thi  GVDG cấp huyện các Đ/c giáo viên trải qua 2 phần thi: Sáng kiến kinh nghiệm, bài thuyết trình, thực hành 1 tiết dạy.

Một số hình ảnh tiết dạy: